Cửa thoát hiểm máy bay

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy bay thì trên mỗi máy bay có cửa thoát hiểm máy bay, nó rất quan trọng trong các trường hợp máy bay gặp sự cố