Đi máy bay nội địa cần những giấy tờ gì?

Máy bay là một phương tiện di chuyển nhanh chóng, nhưng để đi máy bay nội địa cần những giấy tờ gì?. Hãy cùng vé máy bay quốc tế trả lời câu hỏi này.