Hộp đen của máy bay là gì?

Hộp đen của máy bay là gì? Tại sao nhất định phải tìm được nó sau mỗi vụ tai nạn máy bay. Bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi đó.