Máy bay hiện đại nhất của Việt Nam

Chiếc máy bay A350 được hãng Airbus phát triển thiết kế từ năm 2004, hiện nay đang được xem là chiếc máy bay hiện đại nhất của Việt Nam