Sở hữu loạt vé China Southern giá shock tới Mỹ trong mơ