Tại sao toàn bộ cửa sổ trên máy bay lại có hình bầu dục?