Vì sao có sự chênh lệch giá vé máy bay trên cùng một hàng ghế