Vietnam Airlines mở chương trình khuyến mãi “Khoảnh khắc vàng”